Mental Care

Buďte zdraví a spokojní. Pomáhame vám udržať si a zlepšovať kvalitu života prostredníctvom individuálnej podpory rozvoja potenciálu, poradenstva a terapie, založených na holistickom prístupe k človeku.

Vo vzájomnej synergii so sesterskými spoločnosťami Consilium Development a REMEDY poskytujeme výnimočné služby v oblasti komplexnej starostlivosti o človeka s cieľom, aby ste boli zdraví, spokojní a zlepšila sa kvalita vášho života.

Zdravie je nielen neprítomnosť choroby alebo poruchy v organizme, ale súčasne aj stav úplnej telesnej, mentálnej a sociálnej pohody.

Pohoda, tiež nazývaná ako well-being, súvisí s kvalitou života, ktorá má objektívnu a subjektívnu rovinu.

Telesné, mentálne a sociálne zložky zdravia sú vzájomne prepojené a vytvárajú unikátnu jednotu vašej osobnosti.

V našej službe Mental Care sa na individuálnej úrovni zameriavame práve na subjektívny rozmer vnímania pohody s cieľom udržať‘ alebo zlepšiť kvalitu vášho života.

Podľa intenzity starostlivosti o zdravie a kvality života možno rozlíšiť tri úrovne rozvojových, poradenských a liečebných alternatív.

Podpora a rozvoj potenciálu

Chcete spoznať iné možnosti ako si ujasniť isté otázky a hľadať alternatívy riešenia sociálnych situácií?
Spoločne sa pozrieme na vaše problémy z iného pohľadu.

Stáva sa vám, že si stanovujete isté predsavzatia a nie vždy sa darí ich napĺňať? Každý z nás má skrytý potenciál. Uvažovali ste o možnostiach ako odkrývať ten svoj?

Pri prvej úrovni Mental Care sa venujeme predovšetkým podpore, rozvoju, mobilizácii potenciálu formou  vzdelávania, individuálneho koučingu, personálneho poradenstva alebo kvalifikovaných konzultácií zameraných na udržanie duševného zdravia a kvality života.

Dohodnite si stretnutie s niektorým z našich certifikovaných koučov.

Dohodnúť stretnutie

Špecializované poradenstvo

Pri druhej úrovni Mental Care zabezpečujeme pomáhajúce intervencie – zachytenie symptómov, ich riešenie a zvládanie. Ide najmä o poradenskú starostlivosť, intenzívne špecializované poradenstvo (psychologické, sociálne, liečebnopedagogické), poskytovanie psychickej prvej pomoci a krízovú intervenciu.

Prežívate náročné obdobie a máte niekedy pocit, že sa deje niečo zvláštne? Prekvapilo vás ako ste niekedy zareagovali?

Stáva sa vám, že sa občas dostanete do neočakávanej situácie a váhate ako ďalej? Sú chvíle, kedy sa necítite v pohode, alebo sa vám zdá, že na vás ľudia reagujú inak ako predtým?

Ak, áno, dohodnite si stretnutie s niektorým z našich skúsených konzultantov.

Dohodnúť stretnutie

Terapeutické intervencie

Pri tretej úrovni Mental Care zabezpečujeme terapeutické intervencie. Predpokladom a podmienkou ich uplatnenia je komplexné somatické a psychologické vyšetrenie, stanovenie diagnózy a liečebných úkonov s dôrazom na holistický prístup k človeku.

Opakujú sa vám situácie, ktoré vás zaťažujú? Zmenili ste postoj voči sebe a ostatným?

Ak chcete lepšie porozumieť tomu čo prežívate, potom je tu pre vás terapeutická intervencia.

Dohodnúť stretnutie

Urobte viac pre svoj rozvoj, pohodu alebo duševné zdravie, stretnite sa s certifikovaným odborníkom