O nás

Prinášame pre vás produkty a poskytujeme služby v oblasti komplexnej starostlivosti o človeka najmä v oblasti podpory zdravia, zdravého životného štýlu a duševnej pohody. Značka joy&care vznikla v období pandémie, o to viac nás spája túžba angažovať sa a naplniť naše poslanie.

Naše hodnoty

Naše hodnoty vyjadrujú kto sme, čo robíme a ako to robíme. Definujú našu kultúru a oddanosť princípom osobného a profesionálneho správania, ktoré vyznávame.

Dôveryhodnosť

Veríme, že len vzťah, ktorý je založený na obojstrannej dôvere, môže byť vzájomne dlhodobo prínosný. Svojimi skutkami dokazujeme, že sme dôveryhodným partnerom.

Staráme sa o človeka, a v konkrétnej situácii mu pomáhame vyriešiť jeho potreby tak, aby bol spokojný. Svojim zodpovedným prístupom pripravujeme účinné riešenia pre našich klientov a partnerov.

Projekty, ktoré realizujeme, sú pre našich klientov a partnerov zmysluplné a prinášajú im veľkú pridanú hodnotu. Naši partneri a spolupracovníci sú angažovaní a zanietení, lebo vykonávajú prácu, v ktorej nachádzajú zmysel.

Veríme, že naši klienti a partneri nás budú rešpektovať, len ak budeme výnimoční v tom, čo robíme. Máme odvahu vykročiť novými cestami a prinášať inovatívne komplexné riešenia ku prospechu našich klientov a partnerov.

Plníme všetky ukazovatele kvality nad očakávania našich klientov a partnerov. Uplatňujeme vyváženosť potreby plnenia súčasných cieľov a potreby investovania do potenciálu, ktorý zaistí úspech v budúcnosti.

Náš tím

Profesionálna úroveň našich služieb je garantovaná tímom partnerov, interných a  externých spolupracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti riadenia ľudských zdrojov, obchodu a služieb v oblasti starostlivosti o zdravie. Všetci sme tu pre vás.

Vladimír Koša
Partner spoločnosti

Melánia Jamrich
Partner spoločnosti

Marlene Košová
Partner spoločnosti

Patrícia Huťanová
Služby zákazníkom

Rastislav Cibulka
Technická podpora, sklad

Partneri